• Description
  • Deadline
  • Info
Jämställdhetsmyndigheten söker chef för avdelningen stöd och samordning
Avdelningen för stöd och samordning arbetar med stöd, samverkan och samordning av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar i en miljö som befinner sig i ständig utveckling och med kollegor som alla har ett stort samhällsintresse och engagemang.

Avdelningen för stöd och samordning arbetar med stöd, samverkan och samordning av arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Målgruppen är främst andra statliga myndigheter och andra statliga och kommunala aktörer, inklusive det civila samhället.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda verksamheten i enlighet med myndighetens fastställda planer och med hög kvalitet samt att ansvara för att avdelningen levererar mot överenskomna mål. Arbetsuppgifterna innefattar, förutom personalansvar för drygt 10 medarbetare, ansvar för budget, strategisk planering, verksamhetsutveckling samt förändringsledning av avdelningens medarbetare och verksamhet. En viktig uppgift är också att aktivt arbeta med att utveckla verksamheten med avseende på effektivitet och kvalitet.

Avdelningschefen representerar Jämställdhetsmyndigheten externt i nationella och internationella sammanhang samt ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Läs mer om tjänsten och ansök via Jämställdhetsmyndighetens webbplats.
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
05.04.2020
Angered, Sweden