• Description
  • Deadline
  • Info
Jämställdhetsmyndigheten söker jurist
Som jurist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att vara juridiskt stöd i frågor som rör myndigheten och förvalta det juridiska stödet inom myndigheten.
Jämställdhetsmyndigheten inrättades den första januari 2018. Myndigheten ska bidra till ett sammanhållet, långsiktigt och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsarbetet ska drivas av alla myndigheter och på alla nivåer i samhället. Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för att samla, stödja, sprida och följa upp det arbetet.

Som jurist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du att vara juridiskt stöd i frågor som rör myndigheten och förvalta det juridiska stödet inom myndigheten. Du kommer att arbeta tillsammans med verksjuristen med att ge juridiskt stöd till myndighetens medarbetare och chefer.

Arbetet omfattar även medverkan i ärendehanteringsfrågor samt att ta fram och kvalitetssäkra olika typer av dokument, till exempel myndighetsbeslut, styrdokument, remissvar och andra yttranden. Du kommer också att medverka i utvecklingsprojekt och intern utbildning inom myndigheten samt i utredningsarbete inom myndighetens politikområde.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
31.03.2020
Angered, Sweden