• Description
  • Deadline
  • Info
Jämställdhetsmyndigheten söker två utredare (visstidsanställning)
Nu söker Jämställdhetsmyndigheten två utredare med inriktning på jämställdhetsintegrering inom statliga myndigheter. Tjänsterna är visstidsanställningar.
Jämställdhetsmyndigheten inrättades den första januari 2018. Myndigheten ska bidra till ett sammanhållet, långsiktigt och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsarbetet ska drivas av alla myndigheter och på alla nivåer i samhället. Jämställdhetsmyndigheten ansvarar för att samla, stödja, sprida och följa upp det arbetet.

Till dina huvudsakliga arbetsuppgifter hör att utveckla och ge processtöd till myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

Arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering sker i samverkan med andra aktörer. Bland aktörerna finns till exempel andra statliga myndigheter, inklusive lärosäten och länsstyrelser, samt viss samverkan med kommuner

I dina arbetsuppgifter ingår att vara sakkunnig både internt och externt. Du förväntas medverka och bidra i olika nätverk för att utveckla en effektivare samverkan mellan myndigheter och andra organisationer. I arbetet kan det ingå vissa internationella kontakter och möten. Du förväntas även vara van vid att leda och hålla i större samlingar och möten.

Avdelningen har också en utbildningsverksamhet som du förväntas ha intresse för och även kunna bidra till i genomförandet.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
29.03.2020
Angered, Sweden