• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: projektikoordinaattori, STM
Sosiaali- ja terveysministerissä on haettavana projektikoordinaattorin määräaikainen virkasuhde 31.3.2023 saakka. Tehtävä on sijoitettu työ- ja tasa-arvo-osastolle tasa-arvoyksikköön, ja se on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian. Hakuaika päättyy 30.3.2020 16.15.
Viran/tehtävän kuvaus
Naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventamiseksi toteutetaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen toimenpiteitä. Samapalkkaisuustoimenpiteet liittyvät mm. palkkausjärjestelmiin, segregaation purkamiseen, palkka- ja sopimuspolitiikkaan sekä tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin.

Sosiaali- ja terveysministerissä on haettavana

PROJEKTIKOORDINAATTORIN määräaikainen virkasuhde 31.3.2023 saakka.

Tehtävä on sijoitettu työ- ja tasa-arvo-osastolle tasa-arvoyksikköön, ja se on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian.

Projektikoordinaattori osallistuu samapalkkaisuustoimenpiteiden koordinointiin ja seurantaan sekä hankkeiden käynnistämiseen. Projektikoordinaattori vastaa samapalkkaisuusviestinnän suunnittelusta ja indikaattorien seurannasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu kokousten, seminaarien ja muiden samapalkkaisuuden edistämiseen liittyvien tapahtumien valmistelua.

Turvallisuusselvitys
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tasa-arvo- ja samapalkkaisuuskysymyksiin sekä kokemusta viestinnästä. Lisäksi tehtävässä edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittua kotimaisten kielten taitoa, englannin kielen taitoa sekä hyviä it-taitoja, yhteistyötaitoja ja itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan työelämätietämys sekä kokemus valtionhallinnosta ja projektitehtävistä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 7 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa on 2 969 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
30.03.2020
Helsinki, Finland