• Description
  • Deadline
  • Info
Doktorand - Genus, arbete och försörjning i en global värld
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och programmets verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma.
Genusvetenskapliga institutioner har en väletablerad forskningstradition inom feministisk politisk ekonomi med fokus på genus och arbete. Vi välkomnar ansökningar som vidareutvecklar dessa vetenskapliga traditioner och utforskar olika former för arbete och försörjningsstrategi utifrån kön och intersektionalitet, i korsningen mellan det globala och det lokala. I fokus för analysen är kontinuitet och omvandling av könat arbete och försörjning.
Organizer: Lunds universitet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.03.2020
Lund, Sweden