• Description
  • Deadline
  • Info
Doktorand - QUEER /TRANS studier i en global värld
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och programmets verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma.
Genusvetenskapliga institutionen har en väletablerad tradition inom queer- och transstudier. Utlysningen är öppen för forskningsansökningar som tar utgångspunkten i dessa vetenskapliga fält. Vi välkomnar ansökningar som vidareutvecklar dessa traditioner och överbryggar det lokala med det nationella, regionala och transnationella. Vi välkomnar också ansökningar som teoretiserar både statliga, institutionella, spatiala och kulturella genusregleringar och former för individuellt och kollektivt motstånd, överträdelse och subversion mot rådande genus-och sexualitetsregimer.
Organizer: Lunds universitet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.03.2020
Lund, Sweden