• Description
  • Deadline
  • Info
Professor/førsteamanuensis i tverrfaglige metodologier og metoder
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet søker førsteamanuensis/professor i tverrfaglige metodologier og metoder. Stillingen er delt mellom Senter for fredsstudier, Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for samiske studier. Stillingens hovedområde er samfunnsvitenskapelige metodologier og metoder innenfor fler- og tverrfaglig forskning, undervisning og veiledning i kjønnsforskning, urfolksstudier og freds- og konfliktstudier.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
01.03.2020
Tromsø , Norway