• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: asiantuntija, STM/TANE
Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana asiantuntijan virka 1.2.2020 alkaen. Asiantuntija toimii tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristössä.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana asiantuntijan virka 1.2.2020 alkaen.

Virka on ministeriön yhteinen, ja se on sijoitettu työ- ja tasa-arvo-osastolle tasa-arvoyksikköön. Tarvittaessa virka voidaan siirtää toiseen yksikköön.

Asiantuntija toimii tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristössä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, ja sen tehtävänä on sukupuolten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen. Neuvottelukunnan jäsenten kokoonpano vastaa eduskunnan voimasuhteita.

Asiantuntijan tehtävänä on neuvottelukunnan jaostojen ja työryhmien toiminnan suunnittelu ja valmistelu sekä päätösten toimeenpano. Lisäksi asiantuntijan tehtäviin kuuluu lausuntopohjien ja julkaisujen kirjoittaminen sekä viestinnän - myös sosiaalisessa mediassa - suunnittelu ja toteutus, neuvottelukunnan kokousten valmistelu sekä kansainvälinen yhteistyö.

Hakijalta odotamme

Asiantuntijan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä laaja-alaista tasa-arvopoliittisten kysymysten tuntemusta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä viestintätaitoja sekä molempien kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Asiantuntijalta edellytetään myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan valtionhallinnon ja suomalaisen poliittisen järjestelmän tuntemus.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 7 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa on 2 969 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
12.12.2019
Helsinki, Finland