• Description
  • Deadline
  • Info
Utredare med särskild kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Nu söker Jämställdhetsmyndigheten en utredare med särskild kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (delmål 6).
Avdelningen för analys och uppföljning har ett särskilt ansvar för myndighetens uppdrag att följa upp och analysera jämställdhetspolitiken, nationellt och internationellt. Det handlar både om löpande och fördjupade uppföljningar och analyser. Avdelningen består i dagsläget av 13 personer med olika typer av kompetenser och bakgrund inom analys och uppföljning.

Som utredare kommer du arbeta med att analysera och följa upp jämställdhetspolitiken och särskilt delmål 6 och med att förklara och kommunicera resultat, komplicerade samband och jämställdhetspolitiska utmaningar både muntligt och skriftligt. Du arbetar självständigt samt i grupp.

Arbetet ställer stora krav på analytisk och kommunikativ förmåga, kunskap om jämställdhetsområdet internationellt och nationellt samt utvecklad förmåga till att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Konkret innebär arbetet att ta fram, sammanställa och bearbeta olika typer av underlag, skriva rapporter och representera myndigheten i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med andra på myndigheten, men också i samverkan med andra aktörer på området.

Läs mer och ansök på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
11.12.2019
ANGERED, Sweden