• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: vaikuttamistyön harjoittelija (sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuva syrjintä), Amnesty
Harjoittelun kesto on kuusi kuukautta ja harjoittelujakso alkaa maaliskuussa 2020. Harjoittelijaksi voidaan valita vain päätoiminen perustutkinto-opiskelija.
Harjoittelupaikka: Vaikuttamistyön harjoittelija (sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuva syrjintä)

Etsimme vaikuttamistiimiimme kevääksi ja kesäksi 2020 korkeakouluharjoittelijaa, jonka ensisijaisena tehtävänä on avustaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntijaa vaikuttamistyössä. Vaikuttamistyöhön sisältyy niin tekstituotantoa kuin erilaisten tapahtumien järjestämistä.

Harjoittelun kesto on kuusi kuukautta ja harjoittelujakso alkaa maaliskuussa 2020. Harjoittelijaksi voidaan valita vain päätoiminen perustutkinto-opiskelija.

Toimenkuvaan kuuluu muun muassa:

- asiantuntijan avustaminen monipuolisesti vaikuttamistyössä ja muissa harjoittelijan kanssa sovittavissa projekteissa
- tekstituotanto (suomi-englanti)
- avustaminen tapahtumien järjestelyissä
- osallistuminen muuhun vaikuttamistiimin työhön

Tehtävä edellyttää:

- maisterivaiheen opintoja soveltuvalta alalta (sukupuolentutkimus, yhteiskunta- tai oikeustieteet)
- suoritettuja sukupuolentutkimuksen perusopintoja tai muuten hankittuja hyviä tietoja sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän kysymyksistä
- perehtyneisyyttä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvaan syrjintään, erityisesti transtaustaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavaan lainsäädäntöön Suomessa ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ihmisoikeusloukkauksena
- kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
- hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä hyvää englannin kielen kirjallista ilmaisua. Ruotsin kielen taito on eduksi, muttei välttämätön.

Arvostamme myös ihmisoikeusjärjestelmän ja ihmisoikeustyön tuntemusta sekä kokemusta kansalaisjärjestö- tai vapaaehtoistyöstä.

Harjoittelija työskentelee Amnestyn Suomen osaston toimistossa Helsingissä. Amnesty maksaa harjoittelijalle palkkaa 1520 €/kk. Pyydämme hakijoita ilmoittamaan, onko heillä käytössään oman laitoksen tai tiedekunnan tarjoama harjoittelumääräraha. Tuen saaminen ei ole edellytys valituksi tulemiselle.

Hakemukset sähköpostitse viimeistään ma 27.1.2020 osoitteeseen rekrytointi@amnesty.fi. Viestin otsikkoon tunnus ”harjoittelija, sukupuoli ja seksuaalisuus”. Haastattelut pyritään pitämään 4.2 ja 5.2.2020.

Lisätietoja tehtävästä: sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen, puh. 040 833 11 40. Tiedustelut puhelimitse tiistaina 21.1.2020 klo 13-15. Sähköpostitse saapuneisiin tiedusteluihin emme pysty vastaamaan.

Amnesty painottaa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä, eri sukupuolia edustavilta sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
27.01.2020
Helsinki, Finland