• Description
  • Deadline
  • Info
Vitenskapelig assistent - Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning søker en ny medarbeider til senter for forskning på kjønnslikestilling - CORE. Kandidaten vil utføre ulike oppgaver tilknyttet CORE, blant annet innenfor tema kjønnsbalanse og likestilling i næringslivet.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
03.12.2019
Oslo, Norway