• Description
  • Deadline
  • Info
Senterleiar ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking
Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen er det ledig ei åremålsstilling som senterleiar. Senterleiar har det faglege og administrative ansvaret for senteret, leiar stabsmøta og rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
16.12.2019
Bergen, Norway