• Description
  • Deadline
  • Info
Kommunikasjonssjef
Likestillings- og diskrimineringsombudet søker ny kommunikasjonssjef til ombudets faglige ledelse av kommunikasjonsarbeidet. Kommunikasjonssjefen skal bidra til at organisasjonen utvikler gode relasjoner til mediene, beslutningstakere og samfunnet ellers, basert på ombudets strategiske mål og mandat.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
14.11.2019
Oslo, Norway