• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: erityisasiantuntija, STM
Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana erityisasiantuntijan virka 1.1.2020 alkaen. Haku päättyy 12.11.2019 klo 16.15.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana

ERITYISASIANTUNTIJAN virka 1.1.2020 alkaen.

Virka on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu hyvinvointi- ja palveluosastolle hyvinvoinnin ja terveyden suojelu yksikköön. Tarvittaessa virka voidaan siirtää toiseen yksikköön.

Erityisasiantuntijan tehtäväalueena on laaja-alainen turvallisuuden edistäminen, erityisesti lähisuhdeväkivallan torjuntaan liittyvien toimenpiteiden ja ohjelmien koordinaatio, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittäminen, radikalisoitumisen ennaltaehkäisy sekä osallistuminen tehtäväalueen kansainväliseen yhteistyöhön. Erityisasiantuntija osallistuu tarpeen ja painopisteiden mukaisesti myös muihin yksikön ja osaston valmistelutehtäviin, kuten kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.

Hakijalta odotamme

Erityisasiantuntijan viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää erityisasiantuntijan tehtäväalueen tuntemusta sekä kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, erityisesti EU-yhteistyöstä. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa. Erityisasiantuntijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä hyvää paineensietokykyä. Eduksi katsotaan kokemus vaativista koordinaatio- ja kehittämistehtävistä sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuntemus.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy virkaan valittavan kokemuksen mukaan ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 8-9 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa 3 569 - 4 232 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Työnantaja

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa suomalaisen sosiaali- ja terveys- sekä tasa-arvo- ja työturvallisuuspolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset sekä ohjaa niiden toimeenpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö rakentaa eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia työn murroksessa.

Perustiedot

Tehtävän kesto: vakinainen
Alkamisaika: 1.1.2020
Työaikamuoto: virastotyöaika 36:45 h/vk
Viran sijoittaminen: virka on viraston yhteinen.

Lisätietoja tehtävästä

Jari Keinänen
Johtaja / Direktör
02951 63311
etunimi.sukunimi@stm.fi

Sijainti:
Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8
00170
Helsinki
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
12.11.2019
Helsinki, Finland