• Description
  • Deadline
  • Info
Postdoktor inom arbetshälsa
Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara orsaken till ungas sjukskrivning för psykisk ohälsa, om det finns faktorer som hade kunnat förhindra sjukskrivningen, samt vilka hinder och resurser de ser i relation till arbetsåtergång.
Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och i samarbete med projektledare och projektgrupp genomföra studien inom projektets områden. Detta innefattar att samla in data, utföra analyser och författa vetenskapliga manuskript. Därtill ingår administration och projektkoordinering i arbetsuppgifterna. Tjänsten innebär även att delta i undervisning och bidra till forskargruppens utveckling i stort samt att skriva, eller medverka i, forskningsansökningar. Tjänsten är en visstidsanställning på två år.
Organizer: Karolinska Institutet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
26.11.2019
Stockholm, Sweden