• Description
  • Deadline
  • Info
Prosjektstilling
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet søker prosjektkoordinator/forsker til prosjektet 'Prestisje – kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet'.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
18.09.2019
Tromsø, Norway