• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: ylitarkastaja, Tasa-arvovaltuutetun toimisto
Vakinainen, alkamisaika 1.9. tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy 16.8. klo 16.15.
Ylitarkastaja työskentelee tasa-arvovaltuutetun toimiston lainvalvontatehtävissä ja valmistelee tasa-arvolain nojalla annettavia kannanottoja, antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta asiakkaille sekä osallistuu tasa-arvon edistämistehtäviin, kuten sidosryhmäyhteistyöhön ja kouluttamiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu tiedottamista ja osallistumista toimiston kansainvälisiin tehtäviin.

Ylitarkastajan virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotetaan:
Olet kiinnostunut sukupuolten tasa-arvosta ja sinulla on perehtyneisyyttä sitä koskevaan sääntelyyn. Sinulla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; tehtävänkuva huomioon ottaen soveltuvia ovat erityisesti oikeus- tai hallintotieteellinen tutkinto. Tehtäväsi liittyvät erityisesti työelämän tasa-arvokysymyksiin, joten sinulla on hyvä työoikeudellisen sääntelyn ja työmarkkinajärjestelmän tuntemus. Olet kieli- ja esiintymistaitoinen. Haluat kehittyä työssäsi ja kehittää myös työyhteisön toimintaa.

Tasa-arvovaltuutettu korostaa toiminnassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Työssä tarvittava kielitaito:
Sinulla on valtion virkamiehiltä vaadittava kotimaisten kielten taito ja tulet hyvin toimeen kummallakin kielellä. Arvostamme myös sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:
Viran palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 18 tai 19 mukaisesti (3922,20 € tai 4183,49 €) valittavan pätevyyden ja tarkemman tehtäväkuvan mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta.

- -

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tasa-arvovaltuutetun toimistossa työskentelee kymmenen henkilöä.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
22.06.2019 - 16.08.2019
Helsinki, Finland