• Description
  • Deadline
  • Info
Utredare med inriktning våldsförebyggande arbete
Jämställdhetsmyndigheten söker utredare med inriktning våldsförebyggande arbete.
Som utredare är du sakkunnig inom området både internt och gentemot externa aktörer. Uppdraget innebär att i samverkan bygga långsiktigt hållbara stödstrukturer för det våldsförebyggande arbetet, liksom att i samverkan utveckla kunskapsstödet till den våldsförebyggande praktiken. Till arbetsuppgifterna hör att författa rapporter, planera och genomföra utbildningsinsatser samt processleda och självständigt driva utvecklingsprocesser i samverkan.

Samarbetsytor: andra avdelningar inom myndigheten, andra statliga myndigheter, SKL, aktörer inom civilsamhället m. fl. Du kommer i övrigt bidra till myndighetens arbete med stöd till implementeringen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Tjänsten är placerad på Jämställdhetsmyndighetens kontor i Angered. Resor i tjänsten kan förekomma.

Anställningen är ett vikariat fr.o.m. 19-10-01 t.o.m. 21-04-01 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Följ länken till Jämställdhetsmyndigheten för att läsa mer om tjänsten och ansökningsförfarandet.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Contact: Berit Jernberg, Avdelningschef, 031-3929054
Submitted by: jamstall.nu
This event for iCaliCal    Share
31.08.2019
Göteborg, Sweden