• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: väkivaltatyöntekijä, Miessakit ry
Kokoaikainen työsuhde Miessakit ry:n Lyömättömällä Linjalla Helsingin toimipisteessä. Haku päättyy 28.8.2019.
Miessakit ry hakee Helsingin toimipisteeseen väkivaltatyöntekijää kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Lyömätön Linja on Miessakit ry:n lähisuhdeväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet, sekä myös miehet, jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai haluavat arvioida omaa ja perheensä avun tarvetta. Työmuotoina ovat yksilötapaamiset kasvokkain sekä videovälitteisesti, joita täydennetään tarvittaessa paritapaamisilla ja ryhmällä.

Työntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asiakastyö ja toimintamuodon kehittäminen sekä kouluttaminen ja vaikuttaminen eri sidosryhmissä.

Psykoterapiakoulutus ja aiempi kokemus väkivaltatyöstä luetaan eduksi. Miessakit ry:n toimintaperiaatteiden mukaisesti kaikki työntekijämme ovat miehiä.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 28.8.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen antti.alen@miessakit.fi.

Lisätietoja 15.8.2019 alkaen:
vast. psykoterapeutti Pekka Jolkkonen, pekka.jolkkonen@miessakit.fi, 044 751 1335
hallinto- ja viestintäpäällikkö Antti Alén, antti.alen@miessakit.fi, 0500 934 303

Miessakit ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
30.07.2019 - 28.08.2019
Helsinki, Finland