• Description
  • Deadline
  • Info
Trainee i Kulturdepartementet
Er du interessert i likestilling, ikke-diskriminering og internasjonale saker? Kulturdepartementet s°ker en kandidat til saksbehandling og utredningsarbeid. Stillingen lyses ut via traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og h°yere utdanning.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.08.2019
Oslo, Norway