• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Korkeakouluharjoittelija, eduskunnan kanslian valiokuntasihteeristö
Korkeakouluharjoittelijan työsopimuksen kesto on 3 kuukautta ajalla 2.9.-30.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Haku päättyy 24.6.2019 klo 15.
Valiokuntasihteeristössä on haettavana korkeakouluharjoittelijan määräaikainen työsuhde syksylle 2019

Valiokuntasihteeristö kuuluu eduskunnan kansliaan. Eduskunnan kanslia on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 2-vuotisessa Sukupuolella väliä? -hankkeessa, joka sisältää eduskuntaa koskevia osioita. Hankkeessa on tarkoitus selvittää valiokuntien vuonna 2017 kuulemien asiantuntijoiden sukupuolijakauma ja verrata sitä vuoden 2009 tutkimuksen tietoihin. Lisäksi hankkeessa verrataan vaalien 2019 jälkeistä tilannetta Tasa-arvo eduskuntatyössä -tutkimuksen tietoihin ja selvitetään eduskuntaryhmien sukupuolten tasa-arvoon liittyviä käsityksiä ja käytäntöjä.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävänä on avustaa tutkijoita hankkeen eduskuntaosuuksien toteuttamisessa.

Korkeakouluharjoittelijan työsopimuksen kesto on 3 kuukautta ajalla 2.9.-30.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakijalta odotetaan opintoja eduskuntaan tai tasa-arvoon liittyvistä aihealueista (yhteiskuntatieteelliset, oikeustieteelliset tai sukupuolentutkimuksen alaan liittyvät opinnot) yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Eduksi katsotaan kokemus tausta-aineiston tiedonhaku- tai selvitystyöstä. Myös tasa-arvoalan toimijoiden ja valtionhallinnon tuntemus sekä perustiedot sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja sukupuolentutkimuksesta katsotaan hyödyksi.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä.

Työssä tarvittava kielitaito: Kotimaisten kielten lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Palkkaus: Korkeakouluharjoittelijan palkka on 1 702 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu.

Koeaika on yksi kuukausi.

Tehtävään toivotaan eri sukupuolta olevia hakijoita.

Eduskunta on savuton työpaikka.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla eduskunnan kanslian kirjaamoon; kirjaamo@eduskunta.fi tai osoitteeseen eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta, viimeistään 24.6.2019 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita ”Korkeakouluharjoittelija tasa-arvohankkeeseen dnro 1/02/2019”.

Lisätietoja tehtävästä: valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 09 432 2620, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi ja kehittämispäällikkö Reetta Siukola, 029 524 6523, etunimi.sukunimi@thl.fi.
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
10.06.2019 - 24.06.2019
Helsinki, Finland