• Deadline
  • Vacancies
  • Location
26.11.2019
Postdoktor inom arbetshälsa
Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara orsaken till ungas sjukskrivning för psykisk ohälsa, om det finns faktorer som hade kunnat förhindra sjukskrivningen, samt vilka hinder och resurser de ser i relation till arbetsåtergång.
Read more
Stockholm, Sweden
27.11.2019
Forsker – Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning har en ledig stilling som forsker til forskningsgruppen Likestilling, Integrering og Migrasjon. Kandidaten bør ha interesse for både problemorienteret og teoridrevet forskning, og solid metodekompetanse.
Read more
Oslo, Norway
29.11.2019
Avoin työpaikka: sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin sijaisuus, Lapin yliopisto
Sijaisuus ajalle 1.1.2020–31.7.2022, hakuaika päättyy 29.11.2019 kello 13.00.
Read more
Rovaniemi, Finland
16.12.2019
Senterleiar ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking
Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking ved Universitetet i Bergen er det ledig ei åremålsstilling som senterleiar. Senterleiar har det faglege og administrative ansvaret for senteret, leiar stabsmøta og rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet.
Read more
Bergen, Norway
iCal export  rss-icon RSS export