• Description
  • Deadline
  • Info
Rådgivar/seniorrådgivar (vikariat)
Seksjon for likestilling og kulturelt mangfald i Kulturdepartementet søker kandidatar med interesse for og erfaring med kjønnslikestilling. Oppgåver med kjønnslikestilling innanfor utdanning og arbeidsliv er særleg aktuelle.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
30.04.2019
Oslo, Norway