• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Sivutoiminen, määräaikainen puheenjohtaja, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
Hakuaika päättyy 17.4.2019 klo 16.15
Oikeusministeriön yhteydessä on itsenäinen ja riippumaton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, joka käsittelee ja ratkaisee yhdenvertaisuuslain (1325/2014) ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaan sille kuuluvat asiat.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja vähintään 13 sivutoimista muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja vähintään seitsemän sivutoimisen jäsenen tulee olla lainoppineita. Jäsenellä on puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto nimittää lautakunnan puheenjohtajan sekä muut jäsenet ja heidän varajäsenensä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja määrää yhden lainoppineista jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajaksi. Tällä hetkellä työskentelevän lautakunnan toimikausi päättyy 16.6.2019.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 17.4.2019 klo 16.15 mennessä valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kaikkien hakijoiden joukosta. Mikäli hakija ei ole käytettävissä jäsenen tai varajäsenen tehtävään, tästä pyydetään ilmoittamaan hakemuksessa. Hakemuksessa voi myös ilmoittaa kiinnostuksesta lautakunnan varapuheenjohtajan tehtävään.

Lisätietoa tehtävästä: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=25-278-2019

Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
27.03.2019 - 17.04.2019 00:00-16:15
Helsinki, Finland