• Description
  • Deadline
  • Info
Forsker og prosjektmedarbeider
Vil du være med på å styrke forskningen på utøvelse av vold og seksuelle overgrep? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har ledig to stillinger i prosjekter som søker å forstå, forebygge og forhindre voldsutøvelse.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
15.03.2019
Oslo, Norway