• Description
  • Deadline
  • Info
Postdoktor i sosiologi
Universitetet i Stavanger har ledig 2-årig eller 3-årig stilling som postdoktor i sosiologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Kompetanse på kjønn, etniske relasjoner og sosial klasse er ønskelig.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
24.03.2019
Stavanger, Norway