• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Tutkija, Helsingin kaupunki
Hakuaika päättyy 21.02.2019 kello 16:00.
Työavain 47-15-19

Määräaikainen työsuhde alkaen 01.03.2019 (päättyy 31.12.2019)

Kaupunkitutkimus ja -tilastot , Siltasaarenkatu 18-20 A 00530 Helsinki
Kaupunginkanslia, Talous- ja suunnitteluosasto
Hallinto- ja toimistoala

Tehtävän kuvaus: Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikössä on avoinna määräaikainen tutkijan tehtävä sukupuolten välistä tasa-arvoa selvittävässä hankkeessa. Hankkeessa tutkitaan kaupungin palveluiden ja talousarvion vaikutuksia sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta sekä pilotoidaan sukupuolitietoista budjetointia. Tutkimushanke on alkanut vuonna 2018. Tutkijan tehtävänä on osallistua tutkimushankkeen toteutukseen ja loppuraportin kirjoittamiseen sekä vastata erityisesti sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotoinnista.

Työtehtävissä onnistuminen edellyttää analysoivaa, itsenäistä työotetta, hyviä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja sekä perehtyneisyyttä sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiin.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavia tietoja, erinomaista suomen kielen taitoa, sekä vähintään tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Aiempi kokemus sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta tai sukupuolitietoiseen budjetointiin perehtymisestä katsotaan eduksi.

Hakemus jätetään Helsingin kaupungin sähköisen työnhakusivuston kautta osoitteessa: https://www.erekryhelsinki.fi/. Työavain on 47-15-19.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36,75 h/vko

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Tutkimuspäällikkö, Katja Vilkama
050 4028766

Helsingin kaupungin keskushallintovirasto, kaupunginkanslia, on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja pormestarikunnan yleinen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin. Teemme työtä näköalapaikalla suomalaisen kaupunkikehityksen kärjessä.

Talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta, kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä, konserniohjaukseen ja rahoitukseen liittyvistä tehtävistä, tietohallinnon ohjauksesta, tilasto- ja tutkimustoiminnasta, hankintatoimesta, aluerakentamisprojektien suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta ja asuntopolitiikasta sekä henkilöstökassatoiminnasta.
Organizer: Helsingin kaupunki
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
21.02.2019 16:00
Helsinki, Finland