• Description
  • Deadline
  • Info
Universitetslektor i socialantropologi, inriktning genus och sexualitet
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grundutbildning (med inriktning på genus och sexualitet, kulturbegreppet, samt handledning på grund och avancerad nivå.

Tidsbegränsad anställning vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialantropologi. Den pedagogiska och administrativa kompetensen ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska och administrativa verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Organizer: Stockholms universitet
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
26.11.2018
Stockholm, Sweden