• Description
  • Deadline
  • Info
Verksamhetsutvecklare/processledare - MÄN
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare och processledare inom våldsförebyggande arbete. Du kommer vara delaktig i att utveckla vårt strategiska arbete gentemot kommuner, myndigheter och andra offentliga aktörer rörande våldsprevention. Du kommer arbeta med att utveckla stödet till kommunala aktörer, i form av handledning, informationsmaterial, processutbildningar och nätverksträffar.

Tjänsten är ett vikariat på 100% t o m den 30/9 2019. Tillträde 2018-12-01 eller så snart som möjligt.
Tjänsten är placerad på MÄNs kansli i Stockholm. Kollektivavtal finns. Vi erbjuder målstyrd arbetstid, varför du har stor frihet när det gäller att förlägga ditt arbete.

Ansökan sker omgående, och intervjuer genomförs löpande. Sista ansökningsdag: 2018-11-15.
Du kommer även arbeta med att vidareutveckla rutiner och stöd som möjliggör för våra samarbetsaktörer att lyckas med en långsiktig och hållbar implementering av våra interventioner (våldsförebyggande program i skolan och pappagrupper). Arbetet är påbörjat och bygger vidare på identifierade behov och lärdomar som gjorts under flera år.

På MÄN arbetar vi förändringsinriktat och lösningsorienterat med stort eget ansvar. Du kommer arbeta nära teamchef och en projektgrupp på fem personer. Tjänsten är placerad i MÄNs metod- och utbildningsteam.

Du kommer tillsammans med befintlig projektgrupp huvudsakligen att arbeta med att:
•Utveckla en årslång processutbildning i våldsförbyggande arbete för kommunala chefer, strateger och praktiker, samt vidareutveckla vårt kommunala nätverk för strateger, samt planera och genomföra nätverksträffar.
•Processleda, utbilda och stötta skolpersonal och kommunala strateger.
•Utveckla stöd och rutiner kring förankrings- och förberedelsearbete och uppföljning med våra samarbetsaktörer (exempelvis information till skolledningar, utvecklat stöd kring förankring bland personal, identifiering av behov och organisatoriska förutsättningar samt rutiner för återkoppling och uppföljning).

I tjänsten ingår även vissa administrativa uppgifter och resor inom landet. Som medarbetare på MÄN förväntas du även medverka i organisationens övergripande arbete och processer, både internt och externt.
Organizer: MÄN
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.11.2018
Stockholm, Sweden