• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN määräaikainen virkasuhde kahdeksi vuodeksi. Tehtävä täytetään 1.12.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Tehtävä on sijoitettu työ- ja tasa-arvo-osaston tasa-arvoyksikköön.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää vuoden 2018 lopussa EU:n -osarahoittaman “Promoting gender equality in pensions”- hankkeen, jonka tavoitteena on vaikuttaa sukupuolten eläke-erojen pienenemiseen lisäämällä poliitikkojen, päättäjien ja kansalaisten tietoisuutta eläke-eroja aiheuttavista tekijöistä.

Projektipäällikkö vastaa projektin koordinaatiosta ja toteuttamisesta. Tehtäviin kuuluvat mm. yhteistyö projektin partnereiden ja eri tahojen kanssa, yhteistyöverkoston rakentaminen, tilaisuuksien järjestäminen sekä projektin hallinnointi, alihankintojen suunnittelu ja kilpailuttaminen, talousseuranta ja raportointi EU:lle.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tasa-arvokysymyksiin, kokemusta sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja hankkeiden hallinnoinnista. Projektipäällikön tehtävä edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, viestintävalmiuksia, kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn sekä molempien kotimaisten kielten taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kokemus EU-hankkeista ja työskentelystä valtionhallinnossa.

Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 8 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa 3488 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakupalveluun www.valtiolle.fi (ID-numero 33-336-2018). Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa kirjallisena sosiaali- ja terveysministeriöön, osoite PL 33, 00023 Valtioneuvosto, viimeistään 12.11.2018 klo 16.15. Hakemuksen voi myös jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, Helsinki (ma - pe klo 8.00-16.15). Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, puh. 02951 63548 ja johtaja Tanja Auvinen, puh. 02951 63715 tai sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stm.fi.

Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
25.10.2018 - 12.11.2018 00:00-16:15
Helsinki, Finland