• Description
  • Deadline
  • Info
Föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning
Nationella sekretariatet för genusforskning har genom Göteborgs universitet i uppdrag från regeringen att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn.
Nu söker sekretariatet en föreståndare som tillsammans med biträdande föreståndare vill fortsätta utveckla en spännande och dynamiska verksamhet.
Sekretariatet har idag cirka 15 medarbetare som arbetar med frågor som rör forskningens villkor och genusperspektiv på forskning. På sekretariatet arbetar forskningssamordnare, kommunikatörer, projektsamordnare och administrativ personal. Sekretariatet samverkar med andra aktörer på området, både nationellt och internationellt, och har externa uppdrag från offentliga organisationer som Nordiska ministerrådet.
Organizer: Nationella sekretariatet för genusforskning
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
30.10.2018
Göteborg, Sweden