• Description
  • Deadline
  • Info
Stipendiatstilling ved Senter for kvinne og kjønnsforsking (SKOK)
Målet med ph.d.-prosjektet er å få betre innsikt i korleis resiliens-orienterte tryggleiksstrategiar set rammene for og formar globale utfordringar tilknytt migrasjon.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
12.10.2018
Bergen, Norway