• Description
  • Deadline
  • Info
Postdoktor - Genus, miljö och landsbygdsutveckling i Europa. SLU - Uppsala
Anställningen är inom ämnet landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Projektansökan bör bidra till ett feministiskt perspektiv på frågor om landsbygdsutveckling i Europa och dessas globala sammanlänkning i sammanhang såsom lantbrukets förändringar, global miljö och klimathantering, frågor om ursprungsfolk och resurshantering eller migration och välfärdspolitik.
Tidsbegränsad anställning 2 år
Dina arbetsuppgifter blir att identifiera de viktigaste kunskapsluckorna inom ditt forskningsfält, att bidra med ett kritiskt och feministiskt perspektiv på arbetet med landsbygdsutveckling och/eller miljöfrågor genom fältarbete. Du kommer även delta aktivt i avdelningens akademiska aktiviteter och bidra till att bygga upp ämnet.
Organizer: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
12.10.2018
Uppsala, Sweden