• Description
  • Deadline
  • Info
Arbetsannons: Projektledare, Ekvalita
Har du lång erfarenhet av att arbeta med normkritik i utbildningsmiljöer? Skulle du vilja vara med och utvecka nya metoder att arbeta med maskulinitet i fokus? Är du van att arbeta i team och känner att just din kompetens kunde ge vårt projekt ett mervärde?

Vi söker dig som är taggad på att lyfta jämställdhetsarbetet till en ny nivå med hjälp av innovativa idéer och drivna kolleger.

Under våren 2018 startade ett nytt projekt som arbetar för att synliggöra och bryta upp destruktiva normer kring manlighet och maskulinitet. Projektets syfte är att utveckla nya pedagogiska metoder som främjar jämställdhet tillsammans med pedagoger i skolor i Svenskfinland. Vi har startat upp ett nytt föreläsningsteam, föreläst, hittat nya samarbetspartners och satt bollen i rullning. Nu ska vi lägga i en högre växel och söker två personer (projektledare och föreläsningsutvecklare) som kommer att driva projektet under ett år.

Projektet kommer att utveckla metoder genom föreläsningar som stöder elever, pedagoger och föräldrar samt utvecklar samarbete dem sinsemellan. Föreläsningarna riktar sig i första stadiet främst till elever i åk 1-9 samt gymnasiet, men i projektets senare fas även till pedagoger. Projektet samarbetar med Ekvalitas andra projekt kring jämställdhet i yrkesskolan.

Projektet samarbetar med och stöder motsvarande arbete på Pedagogiska fakulteten i Vasa, i FSS (Finlandssvenk skolungdom) samt inom verksamheten för Förbundet Hem och skola rf. Projektet anlitar även experter i maskulinitetsfrågor i Finland och Sverige för att höja kunskapen inom projektet.

Projektet kommer att utveckla material för undervisning samt söka nya samarbetspartners och finansiering för att utveckla nya innovativa projekt kopplade till jämställdhet, maskulinitet och intersektionalitet.

Ekvalitas kontor finns i Helsingfors, men vi är intresserad av att hitta olika lösningar för att ha medarbetare på olika platser i Svenskfinland.

PROJEKTLEDARE

Från hösten 2018 anställer Ekvalita en projektledare på heltid (1.8.2018–30.6.2019)

Som projektledare koordinerar du projektet, dess samarbetspartners samt ett team av manliga föreläsare samt arbetar fram nya metoder och föreläsningskoncept som berör maskulinitetsnormer tillsammans med föreläsningsutvecklaren och föreläsarteamet.

Andra arbetsuppgifter är bl.a.:

- koordinera och utveckla samarbetet mellan de olika projekt samarbetspartnerna
- ansvarig för kontakten med de utvalda projektskolorna samt för att stöda pedagogteamet i deras utvecklingsarbete
- ansvarig för att utveckla samarbetet med Pedagogiska fakulteten i Vasa
- koordinera fortbildningarna som riktas mot elever och pedagoger
- ansvarig för produktion av videomaterial om maskulinitet
- huvudansvarig för produktionen av metodmaterialet
- ansvarig för och skriver slutrapporten

Vi söker dig som har

- en pedagogisk utbildning
- erfarenhet av att jobba med jämställdhetsfrågor i undervisningsmiljöer med ett normmedvetet perspektiv
- erfarenhet av att koordinera projekt och samarbeta med olika typer av institutioner och samarbetspartners
- god koordinationsförmåga, har ett intresse för tekniska hjälpmedel, är bra på att samarbeta, kreativ och innovativ samt lösningsinriktad
- Du behärskar svenska i tal och skrift samt finska i tal.

Som plus räknas även kunskap och erfarenhet av maskulinitetsfrågor.

Om oss

Ekvalita arbetar med jämställdhets- och mångfaldskonsultering och faciliterar workshops, utarbetar och genomför längre utbildningshelheter eller interaktiva föreläsningar samt stöder planerande och genomförande av tema- och personaldagar. Vi har en bred erfarenhet att arbeta med allt från elever och studerande till pedagoger, forskare eller övrig personal inom en utbildningsenhet, men också vårdteamet, skolhälsovården eller vårdnadshavare. Läs mer om vårt arbete i undervisningsmiljöer här.

Ansökan

Sök tjänsten genom att skicka din CV och ett följebrev med löneanspråk till mansvar(at)ekvalita.fi med rubriken ”Projektledare” senast den 31.05.2018. Reservera gärna den 7-8.6.2018 för en eventuell intervju.

Vid frågor kontakta Malin Gustavsson på malin.gustavsson(at)ekvalita.fi eller telefon 045-1289878
Hon nås bäst på telefon följande tider:
tisdag 22.5 kl. 9.00-10.30 och kl. 13.00-16.00
onsdag 23.5 kl. 13.30-16.00
måndag 28.5 kl. 13.00-17.30
tisdag 29.5 kl. 9.00-10.30
onsdag 30.5
Organizer: Ekvalita
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
31.05.2018
Helsinki, Finland