• Description
  • Deadline
  • Info
Utvecklingsstrateg med socialtjänstkompetens
Länsstyrelsen söker en utvecklingsstrateg, som ska arbeta med frågor som rör socialtjänsten med fokus på mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer, till enheten för social hållbarhet på samhällsbyggnadsavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare.
Arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att arbeta med de uppdrag som Länsstyrelsen har gällande mäns våld mot kvinnor, men även med övriga uppdrag som berör socialtjänstfrågor, till exempel i frågor som rör barn och unga. Länsstyrelsens har i uppdrag att i Skåne stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtyck och prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Du kommer vara en del i ett team som driver detta arbetet. I rollen ingår att initiera och ge stöd till samordning och samverkan på både regional och lokal nivå. Du kommer att bidra i arbetet med att ge stöd till kommuner och andra aktörer, till exempel genom nätverk, seminarier och andra kunskapshöjande insatser. I rollen ingår också att föra ut kunskap inom området, till exempel genom att hålla presentationer muntligt och skriftligt. Du kommer även att ta fram rapporter och kunskapssammanställningar. Arbetet sker både självständigt och i team.

Utöver detta har du en viktig roll att bidra med kunskap om socialtjänstens lagstiftning och arbetsformer, både i Länsstyrelsens externa arbete och att vara en resurs internt.
Organizer: Länsstyrelsen Skåne
Contact: Ulrika Jerre 010-224 14 68
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
27.05.2018
Malmö, Sweden