• Description
  • Deadline
  • Info
Projektcontroller
Vi söker en mångsidig projektcontroller med erfarenhet av varierande arbetsuppgifter inom redovisning, kontroll och uppföljning – gärna ett intresse för systemfrågor! Sista ansökningsdag är 22 april 2018.
Som projektcontroller är du ansvarig för:
Löpande utbetalningar och kontroll, avstämning, uppföljning av projektmedel som Kvinna till Kvinna förmedlar till samarbetsorganisationer.
Projektekonomisk administration, från bokföring till finansiella rapporter.
Rapportering av anslag till givare.
Granska samarbetsorganisationernas avtal, budget, utfall och revisionsrapporter. Besöka de olika kontoren för att granska samarbetsorganisationernas finansiella rapportering samt föreslå förbättringar i rutiner och rapportering.
Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra. Som projektcontroller tillhör du Ekonomienheten som består av åtta personer och rapporterar till ekonomichef
Organizer: Kvinna till Kvinna
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
22.04.2018
Stockholm, Sweden