• Description
  • Deadline
  • Info
Stipendiatstilling ved Senter for kvinne og kjønnsforsking (SKOK)
Stillinga er knytt til SKOKs satsing på humanistisk forsking kring store samfunnsutfordingar, så som kropp, medisin og helse, store teknologiske omveltingar, klima og miljø, samt ulikhet eller migrasjon.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
27.05.2018
Bergen, Norway