• Description
  • Deadline
  • Info
Vil du bidra til kunnskapsutvikling om likestilling? Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Vi har ledig et vikariat som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til det brede likestillingsarbeidet med nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønn og etnisitet.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
23.02.2018
Oslo, Norway