• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Haku päättyy 16.2.2018 klo 15.45.
Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Tampere3-prosessissa Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat suomalaisessa korkeakoulukentässä uuden, innostavan ja globaalisti vetovoimaisen tutkimus- ja oppimisympäristön. Tampereelle rakentuu vaikuttava korkeakouluyhteisö, jossa yhdistyvät monitieteinen terveyden, tekniikan, talouden ja yhteiskunnan tutkimus.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä 1.8.2018 lukien toistaiseksi. Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori sijoittuu yhteiskuntatutkimuksen monitieteiseen tutkinto-ohjelmaan, jossa sukupuolentutkimus on yksi kuudesta opintosuunnasta.

Yliopistonlehtorin tehtävät

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori:

- harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä
- antaa ja edistää alansa opetusta
- seuraa tieteen kehitystä alallaan
- osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan
- osallistuu tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon

Tehtävään valittavalta edellytetään

Tampereen yliopiston yleisten kelpoisuusvaatimusten mukaan tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään:

- soveltuvaa tohtorin tutkintoa
- kykyä antaa korkeatasoista opetusta ja ohjausta suomeksi ja englanniksi
- näyttöjä tehtävän alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
- hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä
- tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Lisäksi ansioksi luetaan:

- yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus
- näytöt kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta.

Palkkausperuste

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakemus tulee jättää viimeistään 16.2.2018 klo 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella. Sähköiseen lomakkeeseen tulee liittää:

1. vapaamuotoinen hakemuskirje

2. ansioluettelo (TENK:n ohjeen mukaisesti)

3. julkaisuluettelo, johon on merkitty enintään 10 haettavan tehtävän kannalta relevanttia julkaisua

4. selvitys opetusansioista (opetusportfolio)

5. kuvaus tutkimustoiminnasta

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon, opetusportfolion ja tutkimustoimintaa koskevan kuvauksen laatimiseksi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sivuilla.

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antavat professori Johanna Kantola, puh. 050 4377045 , johanna.kantola(at)uta.fi ja yliopistonlehtori Marja Vehviläinen, puh. 040 1901341, marja.vehvilainen(at)uta.fi.

Tehtävän hakemiseen liittyen lisätietoja antaa hallintopäällikkö Paula Järvenpää, puh. 040 190 1390, paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan: https://uta.rekrytointi.com/paikat/index.php?o=A_RJ&jgid=1&jid=1093&fid=10&ASESSION=m34vjt8ljvjne8ninqhc1dpk55jirkd4&lang=fi&rspvt=lujor1t7m8gc04csgw8cww04k000gso
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
16.02.2018 15:45
Tampere, Finland