• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Korkeakouluharjoittelija, Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö
Haku päättyy 24.2.2018.
Harjoittelija - tasa-arvopolitiikka
https://www.aarresaari.net/ilmoitus-2-38370

Tasa-arvoyksikön tehtäviin kuuluvat hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelu ja kehittäminen, kansallisen tasa-arvolainsäädännön valmistelu ja seuranta, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen sekä EU:n tasa-arvojuridiikkaan ja -politiikkaan liittyvät ja muut alan kansainväliset tehtävät.

Harjoittelijan pääasiallisena tehtävänä on avustaa hallituksen tasa-arvo-politiikan valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä sukupuolten tasa-arvon kysymyksiin, hyviä tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Sukupuolentutkimuksen opinnot ja kokemus tasa-arvon edistämisestä katsotaan eduksi. Harjoittelijan on oltava opintojensa loppuvaiheessa.

(Harjoittelupaikka)

Ajankohta ja kesto: elo-marraskuu 2018 (3 kk)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1350 €/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston kanssa tehdään harjoittelusopimus. Korkeakoulun harjoittelutuki ei ole välttämätön.

Sijainti: Pääkaupunkiseutu

Viimeinen hakupäivä: 24.2.2018

Ilmoituksen lisätiedot: Hakemukset tallennetaan RecRight -palveluun, jossa myös vastaat muutamaan videokysymykseen:
https://www.recright.com/careers/fi/sosiaali-ja-terveysministerio/harjoittelu-tasa-arvopolitiikka-5a54ad8f437e761fda5b3ec4

Koulutusalavalinta: Muu humanistinen ala, Yhteiskunta- ja hallintotieteet

TYÖNANTAJAN TIEDOT

Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto, tasa-arvoyksikkö
Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki

Hakemukset: https://www.recright.com/careers/fi/sosiaali-ja-terveysministerio/harjoittelu-tasa-arvopolitiikka-5a54ad8f437e761fda5b3ec4

www.stm.fi
Riitta Martikainen
p. 029 516 001
email: etunimi.sukunimi@stm.fi
Organizer: Sosiaali- ja terveysministeriö
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
24.02.2018
Helsinki, Finland