• Description
  • Deadline
  • Info
Kvalificerad administratör med registratorsuppgifter till Jämställdhetsmyndigheten
I januari 2018 kommer Jämställdhetsmyndigheten att starta sin verksamhet i Göteborg. Myndighetens uppgift är att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
Som kvalificerad administratör kommer du att ansvara för myndighetens diarieföring. Du kommer i samarbete med verksjuristen utveckla och kvalitetssäkra registratorsfunktionen och myndighetens hantering av allmänna handlingar, bl.a. genom att utbilda personalen i frågor som rör allmänna handlingar och diarieföring. Du är ett stöd och ger råd till chefer och medarbetare i frågor som rör offentlighet, sekretess och ärendehantering.

För att vara aktuell för jobbet förväntas du ha:
• Minst två års erfarenhet av att ha arbetat med diarieföring inom offentlig förvaltning
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Goda datorkunskaper, bl.a. Word och Excel
• Goda kunskaper i de lagar och förordningar som styr dokumenthanteringen inom offentlig förvaltning, såsom offentlighet- och sekretesslagen.
Organizer: Jämställdhetsmyndigheten
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
29.10.2017
Göteborg, Sweden