• Description
  • Deadline
  • Info
Avoin työpaikka: Yliopistonlehtori, sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta hakee

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN YLIOPISTONLEHTORIA

1.6.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Sukupuolentutkimuksen oppiaine on osa Helsingin yliopiston humanistista tiedekuntaa. Oppiaine kouluttaa maistereita ja tohtoreita sekä tarjoaa sukupuolentutkimuksen perusteiden opetusta laajasti eri koulutusohjelmille. Oppiaineesta tulee uudistetun maisteriohjelman myötä valmistumaan vuosittain keskimäärin 20 maisteria. Tohtoreita sukupuolentutkimuksesta valmistuu vuosittain yhdestä kahteen.

Oppiaineessa työskentelee nyt haettavana olevan yliopistonlehtorin lisäksi professori, apulaisprofessori ja yliopistonlehtori. Tutkijoita ja tohtorikoulutettavia on noin 30. Sukupuolentutkimus on dynaaminen tieteenala, joka on viime aikoina menestynyt erinomaisesti tutkimusrahoituksen hankinnassa.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen. Yliopistonlehtoreilta edellytetään aktiivisuutta tutkimuksensa julkaisemisessa, oppiaineen tohtorikoulutuksessa ja tutkimusrahoituksen hankkimisessa.

Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorin opetustehtäviin kuuluu keskimäärin kaksi kandi- ja/tai maisteriohjelman opintokurssia tai seminaaria opetusperiodissa. Lisäksi yliopistonlehtori vastaanottaa kirjallisuuskuulusteluita sekä hoitaa osaltaan opiskelijoiden HOPS:eihin ja hakuihin liittyviä tehtäviä, opintojen ohjausta, opetusta koskevaa suunnittelu- ja kehittämistyötä ja muita oppiaineen tehtäviä, sekä osallistuu tohtorikoulutukseen. Yliopistonlehtorilta odotetaan aktiivista yhteistyöhenkistä asennetta oppiaineen edelleen kehittämiseksi.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Sukupuolentutkimuksen yliopistolehtorin asiantuntemuksen on oltava laajasti sukupuolentutkimuksen alalla ja menestyvät hakijat voivat tulla useista tiedekuntataustoista.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut, kokemus tutkimushankkeista ja tutkimusrahoituksen hausta, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia. Hakijoita arvioitaessa katsotaan eduksi monipuolinen ja laaja-alainen tutkimus- ja opetuskokemus sukupuolentutkimuksessa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, jolla antaa opetusta, toisin sanoen suomen tai ruotsin kielen. Sen lisäksi häneltä vaaditaan että näistä toisen suullinen ja kirjallinen kielitaito on vähintään tyydyttävä. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaalaiselta tai Suomen kansalaiselta, joka ei ole hankkinut koulusivistystään suomeksi tai ruotsiksi, edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito. Työnantaja tukee kielen oppimista.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5 - 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (enintään 4 sivua) sekä julkaisuluettelo (enintään 4 sivua). Lisäksi hakemukseen on liitettävä opetusportfolio (2-3 sivua), johon sisältyy selvitys opetuskokemuksesta, opetusajattelusta ja ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa sekä tutkimusportfolio (2-3 sivua), josta käy ilmi hakijan erikoistuminen sukupuolentutkimuksen alueella sekä siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua tieteellisessä toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että valmisteluryhmä pyytää hakuajan päätyttyä kärkihakijoita toimittamaan viisi valitsemaansa julkaisua arvioitavaksi, ja saapumaan haastateltavaksi sekä antamaan opetusnäyte.

Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Lisätietoja tehtävästä antaa laitoksen johtaja Matti Sintonen, puh. 02941 28089, matti.sintonen(at)helsinki.fi.

Lisätietoja yliopiston sähköisestä rekrytointijärjestelmästä osoitteesta rekrytointipalvelu(at)helsinki.fi

Haku päättyy 25.10.2017
Submitted by: Finland
This event for iCaliCal    Share
25.10.2017
Helsinki, Finland