• Description
  • Deadline
  • Info
Førstekonsulent (doktorgradsstudent) / forsker (postdoktor)
Arbeidet ligger i skjæringsfeltet mellom samfunnsøkonomi og økonomisk historie, og er knyttet til prosjektet The Role of Men and Women in Intergenerational Mobility: A Cross-National Comparative Analysis, 1838-2015 finansiert av Norges Forskningsråd.
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
12.10.2017
Oslo, Norway