• Deadline
  • Vacancies
  • Location
26.04.2019
Frilansjournalist
Kilden kjønnsforskning.no søker frilansjournalist med interesse for kjønn og likestillingsfeltet, og erfaring med forskningsformidling.
Read more
Norway
30.04.2019
Rådgivar/seniorrådgivar (vikariat)
Seksjon for likestilling og kulturelt mangfald i Kulturdepartementet søker kandidatar med interesse for og erfaring med kjønnslikestilling. Oppgåver med kjønnslikestilling innanfor utdanning og arbeidsliv er særleg aktuelle.
Read more
Oslo, Norway
30.04.2019
Rådgivar/seniorrådgivar
Har du lyst til å jobbe med likestilling? Kulturdepartementet søker ein kandidat med interesse for å arbeide med juridiske saker i eit departement. Du bør ha særleg interesse for, og helst erfaring med, diskrimineringsrett.
Read more
Oslo, Norway
30.04.2019
Avdelingsdirektør
Kulturdepartementet søker leiar for avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker. Stillinga inneber ansvar for dei juridiske oppgåvene, særleg innan diskrimineringsrett, samt ansvar for internasjonale oppgåver på likestillingsområdet og kulturområdet.
Read more
Oslo, Norway
01.05.2019
Saksbehandler
JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, søker jusstudenter som vil jobbe som saksbehandlere. Du må ha bestått 2. studieår. Det legges særlig vekt på personlig egnethet og engasjement.
Read more
Oslo, Norway
05.05.2019
GBV Adviser
Norwegian Church Aid (NCA) is looking for a candidate to strengthen the work on gender-based violence (GBV) prevention, protection and response in NCA and partners' humanitarian interventions and long-term development work.
Read more
Oslo, Norway
05.05.2019
Programme Adviser
Plan International Norge is seeking a Programme Adviser - Humanitarian response, mainly for the region of West Africa. Experience from working in a child focused agency with child protection, gender based violence or sexual and gender based violence programming is a plus.
Read more
Oslo, Norway
05.05.2019
Programme Manager
Norwegian People’s Aid is seeking a Programme Manager for it's work in Iraq. The candidate must have experience with working to promote gender equality and on advocacy initiatives.
Read more
Erbil, Iraq
12.05.2019
Senior Adviser
The Norwegian Refugee Council – NORCAP is seeking a Senior Adviser – Representative Freedom of the Media OSCE. Demonstrated gender awareness and sensitivity is a necessary qualification.
Read more
Oslo, Norway
iCal export  rss-icon RSS export