• Deadline
  • Vacancies
  • Location
20.08.2018
Postdoktor inom utbildningsvetenskap med inriktning mot genus
Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med fokus på elevers sociala, psykosociala och/eller organisatoriska arbetsmiljö i den svenska skolan. Inriktning, syfte och metoder formuleras i en forskningsplan av den sökande.
Read more
Umeå, Sweden
20.08.2018
Grants Manager Africa
The Grant Manager belongs to the Program Department and reports to the Regional Manager Africa. The Grant Manager works closely with the Heads of Office in Rwanda and the Liaison officer in the DR Congo.  The Grant Manager is stationed in Stockholm and is expected to conduct several trips to Africa.
Read more
Stockholm, Sweden
24.08.2018
Doktorand i psykologi med inriktning på genus och karriärintresse
Institutionen för psykologi och Sweden Water Research utlyser gemensamt en doktorandtjänst med inriktning på frågor kring vad som påverkar karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra.

Projektet har ett genusperspektiv eftersom branschens mansdominans medför ett behov att förstå hur fler unga kvinnor kan komma att intressera sig för yrkesområdet.
Read more
Lund, Sweden
01.09.2018
Universitetslektor i genusvetenskap
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning på grundläggande nivå, hand­­ledning, examination, utvecklingsarbete, administration, forskning, kompetens­­utveckling och samverkan med det omgivande samhället.
Read more
Örebro, Sweden
01.09.2018
Professor i genusvetenskap
Anställningen som professor i genusvetenskap inriktas mot samhällsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad samt forskar­­utbildnings­­nivå.
Read more
Örebro, Sweden
01.09.2018
Førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier
Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), NTNU lyses det ut et 100% ett-årig vikariat som førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldssstudier.  
Read more
Trondheim, Norway
01.09.2018
Fellowship Gender in Psychology
We are looking for an international Psychology scholar to nominate for a two year fellowship at Radboud University in the Netherlands: the Radboud Excellence Fellowship.
Read more
Nijmegen, Netherlands
12.10.2018
Postdoktor - Genus, miljö och landsbygdsutveckling i Europa. SLU - Uppsala
Anställningen är inom ämnet landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Projektansökan bör bidra till ett feministiskt perspektiv på frågor om landsbygdsutveckling i Europa och dessas globala sammanlänkning i sammanhang såsom lantbrukets förändringar, global miljö och klimathantering, frågor om ursprungsfolk och resurshantering eller migration och välfärdspolitik.
Tidsbegränsad anställning 2 år
Read more
Uppsala, Sweden
iCal export  rss-icon RSS export